Yüksək gərginlikli kabel rakorları.

2022-03-04

Yüksək gərginlikli kabel rakoru kabel xəttinin bir hissəsidir, iki kabelin birləşməsini həyata keçirə və iki kabelin sonunda elektrik sahəsini yaxşılaşdıra bilər.

Uzun dövrələr bir-biri ilə iki və ya daha çox kabel seqmentini birləşdirməlidir, bu da düz birləşmələr tələb edir. Düz birləşdirici, davamlı bir dövrə yaratmaq üçün iki kabeli birləşdirən aksesuardır, xüsusən birləşdiricinin metal qabığı bağlı kabelin metal qalxanı və izolyasiya ekranı ilə elektriklə davamlı olan birləşdiricidir. Metal qabığın induksiya edilmiş elektromotor qüvvəsini azaltmaq üçün yüksək gərginlikli xətlər induksiya edilmiş elektromotor qüvvənin yaratdığı dövriyyə cərəyanını aradan qaldırmaq üçün çarpaz transpozisiya əlaqəsini həyata keçirmək üçün izolyasiya birləşmələrinə ehtiyac duyur. İzolyasiya edilmiş birləşdirici Kabelin metal qabığını, metal ekranını və izolyasiya ekranını elektriklə ayıran birləşdiricidir. Kabel vəzləri, xəttdəki roluna görə, izolyasiya birləşmələri və düz birləşmələrə əlavə olaraq, budaq birləşmələri və yuxarı birləşmələrə malik ola bilər.